Winkelmandje
€ 0,00
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Denksport

- 113 - Werkbladen

Welk ontwerp wordt gezocht? Kun je hem vinden?

De heks heeft de getallen omgetoverd in symbolen. Zoek uit welk getal van 1 tot en met 9 in plaats van welk symbool ingevuld dient te worden, zodat het opgegeven aantal in de regels en kolommen komt te staan.

Hoeveel stenen heb je nodig om het bordes af te maken?

Opdat je dit geweldige dominospel kunt spelen, moet je nog enkele stenen er zelf bij knutselen! De sjablonen zijn te vinden in dit werkblad. Veel plezier!

Werkblad past bij de volgende producten

Probeer het cijferraadsel op te lossen! Dit werkblad bevat cijferreeksen en puzzelpiramides.

Werkblad past bij de volgende producten

Vul de cijfers 1 tot en met 6 in de vakjes in, zodat ze in elke rij en kolom maar een keer voorkomen. De kleine cijfers in de dik omrande velden geven de som van de cijfers in dit veld aan.

Los de sudoku cirkel op! Elke cirkel moet met de cijfers 1 tot en met 6 worden gevuld, zodat in elke kring en in elk cirkel segment de cijfers 1 tot en met 6 maar 1 keer voorkomen.

Heb je al eens een cirkelsudoku opgelost?

Welke ogen ontbreken op de dobbelsteenzijden, zodat de reeks logisch wordt voorgezet?

Een geweldig spel, waarbij je bovendien nog je rekenvaardigheden kunt oefenen.

Een quiz voor alle leeftijden. Activeer uw wiskundige cellen en probeer zoveel mogelijk opgaven op te lossen. Natuurlijk mag je ook gebruik maken van de rekenmachine.

Helpen de postbode! Wijs hem de weg naar de huizen. Hij mag geen enkele weg 2x lopen.

Stel je de tabel van honder visueel voor en vul de ontbrekende getallen in.

Zoek de juiste weg door het getallenbos!

Probeer om de voorgeschreven vormen in een groot patroon te herkennen.

Welke twee figuren horen bij elkaar?

Probeer om de uitweg uit dit doolhof te vinden!

Werkblad past bij de volgende producten

Probeer eens iets nieuws. Waarom altijd de gebruikelijke Sudoku? Kijk naar de ronde Sudoku. Het is een beetje een uitdaging. Veel plezier!

Hoe deel je een veld in even grote vlakken?

Kun je de eilanden op de juiste manier verbinden?

Bouwen van de afzonderlijke bouwstenen een schaakbord. Zoek uit, welke stenen te veel zijn.

Deel de figuren in vier gelijke delen, zodat de cijfers in elk deel dezelfde hoeveelheid opleveren!

Bereken de getallen die in de 4 velden ontbreken.

Welke getallen ontbreken in de torentjes?

Los de piramiden in de daken van de huisjes op.

Wat zijn dat voor een getallen? Tel bij elkaar op en schrijf de oplossing in het vakje erboven.

Voltooi de piramides zo met nummers, dat in elk veld vanaf de tweede rij de som van de beide velden eronder staat.

Kun je de verschillende tekstopgaven oplossen?

Los het lastige getallenraadsel op. Let op dat de sommen correct zijn.

Een werkblad om getallenreeksen te oefenen in het getallengebied 100.

Ben je een sudoku fan? Probeer dan eens deze speciale Sudoku.

Vul de cijfers 1 tot en met 6 in de vakjes in, zodat deze in elke rij en kolom maar een keer voorkomen. De groter of kleiner dan tekens geven aan in welke van de beide velden het grotere of kleinere getal staat.

Zoek de oplossing, hoe de indiaan geschoten heeft!

Los het lastige Hitori raadsel op!

Zoek uit hoeveel blauwe en gele blokjes ontbreken!

Los de honingraadpuzzel op.

Een bonte mix rond het invullen van getallen in het getallengebied 100.

Dit raadsel is vergelijkbaar met een kruiswoordpuzzel. Het enige verschil is dat in plaats van letters, cijfers ingevuld dienen te worden, en in plaats van woord definities zijn totalen ingevuld. Veel plezier bij het puzzelen!

Kakuro voor slimmeriken.

Los het Kakuro-raadsel op!

Kun je de lastige Kakuro oplossen?

Deze Kakuro is geschikt voor beginners.

Kun je de lastige Kakuro oplossen?

Een eenvoudige Kakuro puzzel voor beginners! Veel plezier bij het puzzelen.

Elk symbool mag slechts eenmaal in de 4 vakjes, in elke rij en in elke kolom voorkomen. Veel plezier bij het puzzelen!

Los de grote klaverblad Kakuro op.

Welke twee figuren moet je samenvoegen om een kubus te krijgen?

Kun je de grote kubus met kleine blokjes afmaken?

Kijk goed! Los de kubusplattegronden op en vul in.

Kun je het lastige getallenraadsel oplossen?

Los het lastige luciferraadsel op!

Werkblad past bij de volgende producten

Vul de nummers zo in, dat de som van de rijen, kolommen en diagonalen gelijk is aan het opgegeven totaal.

Vul de velden zo in, dat het totaal van elke rij 34 is.

In dit werkblad, moet je de weg door het doolhof zien te vinden en daarbij munten verzamelen.

Werkblad past bij de volgende producten

Uit welk patroon werd de afgebeelde piramide gevouwen?

Los de puzzel honingraat op! Om het oranje vakje moeten steeds de nummers 1 - 6 staan, maar er mogen geen gelijke nummers naast elkaar staan.

Los de puzzel piramide in, zodat in het bovenste veld steeds de som van de twee er onderstaande velden staat.

Zoek de juiste weg door het doolhof?

Ben jij een echte puzzelaar? Los dan deze Kakuro op.

Ingewikkelde denkopgaven

Een kleurrijke werkblad met veel verschillende opgaven.

Zoek uit, wat het juiste getal (van 1 - 9) voor de start is, en in welke richting je met de som moet beginnen. Het getal in het midden is de uitkomst van de berekening.

Vul in de lege velden de getallen van 2 tot en met 9 in, elk getal mag slechts eenmaal worden gebruikt.

Vul in de lege velden de getallen van 2 tot en met 9 in, elk getal mag slechts eenmaal worden gebruikt.

Probeer de sommen op te lossen. Dezelfde afbeeldingen betekenen dezelfde getallen.

Welk getal is het? Een werkblad met eenvoudige opgaven rondom het honderdveld.

Vul de getallen 1 tot en met 9 zo in de velden in, dat elke hoek van de driehoek het aangegeven totaal oplevert.

Vul de ontbrekende getallen in. De getallen worden verkregen door de som (optellen) van de beide onderstaande getallen.

Een quiz met verschillende opdrachten rond hoofdrekenen. Optellen / aftrekken/ vermenigvuldigen / delen

Vul de juiste getallen in de lege vakken in, zodat de berekeningen kloppen.

Kun je de lastige rekenslangen oplossen?

Ontleed het raadselveld in verschillende grootte rechthoeken en vierkanten. Ze mogen elkaar echter niet overlappen! In de vierkanten en rechthoeken mag slechts een nummer staan. Dit nummer geeft ook aan hoeveel vakjes het rechthoek of het vierkant moet bevatten.

Een lastige Japanse puzzel.

Eenvoudig rekenraadsel en gemakkelijke sommen om af te maken.

Los de ietwat ander Sudoku op!

Los de verschillende puzzels op!

Probeer de spiegelingen te herkennen!

Zoek uit, hoeveel stenen in elk van de muren ontbreekt.

Ken je de sterren Sudoku al? Probeer hem eens uit!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vind een manier om deze Sudoku te starten. Zodra je een aantal getallen in kunt vullen loopt het vanzelf.

Welk symbool hoort op de laatste plaats te staan, zodat een logische reeks onstaat?

Zoek de gewenste symbolen in de wirwar!

Kun je raden welke getallen zich achter de plaatjes verbergen?

Zoek uit, uit welke delen je de balk in elkaar kan zetten.

Lees de tekst aandachtig door en schrijf de oplossing in de rechthoek ernaast.

Hier vind je een aantal lastige vragen over oppervlaktes en rekenkundige bewerkingen.

Probeer de dief te vangen door het volgen van de pijlrichtingen. Wat is de kortste weg?

Knip de figuurtjes langs de lijnen uit en vorm nieuwe figuren! Hoeveel nieuwe personages kun je maken?

Met welke vormen kun je een vierkant vormen?

Deel de vlakken in zes even grote delen, zodat in elke sector elke afbeelding slechts een keer voorkomt.

Zoek uit, wie in welke auto rijdt, de leeftijd van de bestuurder en waar hij/zij naartoe reist op vakantie.

Werkblad past bij de volgende producten

Zoek uit, welke twee vierkanten in de figuren hetzelfde zijn.

Kun je de vormen Sudoku oplossen?

Zoek de juiste weg langs de stippellijnen!

Kun je de reeks logisch en juist voortzetten?

Welk getal moet in het midden worden ingevuld?

Een geweldig spel voor jou en je vrienden! Daarnaast verbeteren jullie ook nog de vaardigheden in hoofdrekenen!

Een geweldig spel, waarbij zelfs de rekenvaardigheden van de kinderen verbeterd worden.

In welk veld is een verkeerd symbool verstopt?

Welke afbeelding moet je draaien, om de grote afbeelding te krijgen?

← Stap terug