Winkelmandje
€ 0,00
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Oriëntatie getallengebied 30

- 95 - Werkbladen

In dit werkblad gaat het om het herkennen en het aanvullen van de buurgetallen.

Vul de sommen, zodat je de juiste uitkomst krijgt.

Hier vind je 2 oefeningen, om het optellen tot 20 te oefenen.

De leerlingen oefenen het optellen in het getallengebied 30. De illustratie van de ontbrekende getallen helpt de leerlingen bij het rekenen. Als herhaling oefenen de leerlingen het tellen en schrijven dan de getallen tot en met 30.

2 oefeningen helpen je, het optellen tot 30 te leren!

De leerlingen leren terugtellen en aftrekken in het getallengebied 10.

Dit werkblad heeft 2 oefeningen behorende bij het thema "aftrekken in het getallengebied 20".

Oefen het aftrekken en controleer jezelf!

Los alle 36 sommen op. De uitkomst ligt steeds tussen 0 en 30.

Hier los je eenvoudige optelsommen in het getallengebied 20 op.

Hier vind je 2 verschillende oefeningen bijhorende bij het thema "optellen bij 30".

De leerlingen leren de getallen 1 tot 20. Ze vormen getallenrijen en leren de buren van de getallen kennen.

Zoek de buurgetallen tot 9!

Werkblad past bij de volgende producten

Weet je wat de buurgetallen zijn van de cijfers 0 - 9? Vul de juiste buurgetallen in.

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen leren om zich in het getallengebiedmte te oriënteren. Ze leren het getallenbegrip kennen, kunnen eenvoudige getallen optellen en een onderscheid te maken tussen meer en minder.

In dit werkblad zijn eerste schrijf- en rekenopgaven te vinden.

Werkblad past bij de volgende producten

In dit werkblad moeten de kinderen met behulp van de bloemen verschillende eenvoudige sommen opschrijven.

Werkblad past bij de volgende producten

In dit werkblad, is het belangrijk dat de kinderen de tientallen en eenheden op leren schrijven.

Rekenen met behulp van dobbelstenen.

Werkblad past bij de volgende producten

Eenvoudige sommen voor eerste optelsommen. Eenvoudige sommen rond het getal 4.

Tel tot 10, hoeveel dingen zie je op de afbeeldingen? Schrijf op!

Reken uit en kleur de uitkomsten in!

Dit werkblad heeft 2 oefeningen behorende bij het thema "optellen tot 20".

Dit werkblad bevat 2 oefeningen om het optellen tot 30 te oefenen.

De leerlingen oriënteren zich op het getallengebied 30. Ze oefenen het hoeveelhedenbegrip tot 30.

In dit werkblad worden alle mogelijkheden gezocht, hoe een getal "samengesteld" kan worden.

De leerlingen oriënteren zich in het getallengebied 10. Daarbij leren ze het begrip vermenigvuldigen als afkorting van het optellen kennen. Ze leren optel- en vermenigvuldigingssommen te combineren en oriënteren zich daarbij op de sprongen op de getallenlijn.

De leerlingen leren zich redden in het getallengebied 20. Ze leren de oneven en even nummers tot ongeveer kennen. Eenvoudige geïllustreerde rekenvoorbeelden met geldbedragen moeten worden uitgevoerd, zonder overschrijding van de tien.

De leerlingen oefenen de getallen tot en met 30 en ranschikken ze in oplopende volgorde. De optellingen en aftrekkingen zijn speciaal beeldend vormgegeven. De leerlingen stoten op analogieën die bijdragen tot een beter begrip.

De leerlingen leren zich in het getallengebied 30 te oriënteren. Ze moeten de getallen tot 30 aanvullen en oefenen op deze manier het tellen. Ook naburige nummers moeten worden gevonden.

De leerlingen leren de getallen 0 tot 5 kennen. De getallenlijn biedt een ideale mogelijkheid. De leerlingen consolideren de volgorde van de nummers door herhaald tellen en vullen daarbij de ontbrekende nummers aan. Eenvoudige rekenopgaven (optellen, aanvullen) worden geoefend.

Vul de ontbrekende getallen op de getallenlijn in.

De leerlingen leren getallenreeksen in het getallengebied 22 voort te zetten. Ze moeten de buren van getallen vinden en ze juist invullen.

De kinderen moeten zien of een getal groter dan of gelijk aan een - aantal ruimte 20

Hier leren de leerlingen het cijfer 4 kennen. Ze oefenen de schrijfwijze van het cijfer en leren vooruit en achteruit tellen in het getallengebied 4. Daarbij worden de ontbrekende cijfers ingevuld.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen de hoeveelheid tot 7 en hun schrijfwijze kennen. Ze oefenen de opbouw van de getallenrij en de schrijfwijze van de cijfers 0 tot en met 7.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen de hoeveelheid tot 8 en de schrijfwijze kennen. Door bewust te tellen oefenen ze de op- en afbouw van de getallenreeks tot 8. Bovendien oefenen ze de schrijfwijze van de cijfers 0 tot en met 8.

Werkblad past bij de volgende producten

Eenvoudige sommen met het getal 6.

Werkblad past bij de volgende producten

Eenvoudige sommen met het nummer 6.

Werkblad past bij de volgende producten

Tel de afbeeldingen en noteer het aantal in de vakjes.

Verschillende hoeveelheden moeten worden vergeleken. Zijn er meer of minder?

Invullen en verbinden in het getallengebied 30.

Eenvoudige denk- en telopgaven in het getallengebied tot 30.

Kettingopgaven zijn niet eenvoudig - maar oefening baart kunst!

Rekenen in het getallengebied 10. De studenten controleren de uitkomsten op hun juistheid. Daarnaast leren de studenten het getal 10 te ontbinden.

Rekenen in het getallengebied 10. De studenten controleren de uitkomsten op hun juistheid. Daarnaast leren de studenten het getal 10 te ontbinden.

De leerlingen herhalen de volgorde van de nummers tot en met 10. Op het werkblad zijn eerste tekstberekeningen (optellen en aftrekken) op te lossen. De leerlingen moeten verder zeld tekstopgaven verzinnen. Daardoor worden eenvoudige handelingen doorgrond en begrepen.

Dit werkblad biedt eerste lees- en rekenopgaven.

Dit werkblad biedt eerste lees en rekenen opgaven.

In dit werkblad zijn schrijf- en rekenopgaven te vinden tot het cijfer 6.

In dit werkblad zijn eerste schrijf- en rekenopgaven te vinden.

In dit werkblad zijn eerste schrijf- en rekenopgaven te vinden.

In dit werkblad zijn eerste schrijf- en rekenopgaven te vinden.

In dit werkblad zijn eerste schrijf- en rekenopgaven te vinden.

Hier vind je veel rekenopgaven. Oefen ijverig!

De leerlingen tellen in het getallengebied 10 vooruit en achteruit. Ze voeren eenvoudige optelsommen uit en lossen omgekeerde opgaven door aftrekken op.

De kinderen leren het aantal 10 kennen. Ze leren correct te tellen en herhalen de schrijfwijze van de cijfers 1 tot 10.

De leerlingen leren het ontleden en invullen in het getallengebied 10. Daarbij moeten zij sommen aanvullen en ontleden.

Eenvoudig optellen wordt door kindgerichte thema's ondersteund.

Zoek verschillende manieren om tot het aangegeven aantal te komen.

Eerste optelsommen met de getallen 0 - 4.

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen oefenen met behulp van een grafische voorstelling, het optellen van getallen in het getallengebied tot 10.

De eerste sommen in het getallengebied 30 - bij dit werkblad moeten de kinderen de getallen rangschikken en ze op de getallenlijn schrijven.

In het begin is de optellen met overschrijding van dde tientallen niet gemakkelijk. Oefening baart kunst!

Eenvoudige optelsommen en aftreksommen in het getallengebied tot 10.

Los de verschillende rekenopgaven in het getallengebied 20 op.

Een getallentabel op het werkblad helpt je bij het oplossen van de sommen.

Eenvoudige plus en min sommen in het getallengebied 10.

Los de sommen in het getallengebied tot 10 op en controleer zelf, of alles goed is!

Met dit werkblad train je het optellen en aftrekken in het getallengebied tot 20. Veel plezier!

Hier vind je een groot aantal sommen in het getallengebied tot 30!

Eenvoudige opgaven met plus en min rond het cijfer 5.

Rekenopgaven in het getallengebied tot 10 worden met behulp van de tekening (grafiek) opgelost. Veel succes!

Doodeenvoudig rekenen met geld tot 28 euro. De leerlingen consolideren daarbij de betekenis (tientallen / eenheden) en leren omgaan met eurobiljetten en individuele munten.

Werkblad past bij de volgende producten

Reken en teken de uitkomst op de getallenlijn.

Hier vind je 2 oefeningen in het getallengebied 10. Oefen ijverig!

Hier vind je een groot aantal sommen in het getallengebied 30. Er moeten ook tekstopgaven worden opgelost.

Dit werkblad biedt 2 oefeningen in het getallengebied 8. Veel plezier!

Eenvoudige rekenopgaven van 0-10.

Rekenslang voor beginners. Reken van veld naar veld en controleer het resultaat aan het eind van de slang.

Eenvoudige rekenkundige opgaven van 0 - 20. Probeer deze aftreksommen een voor een op te lossen.

Optellen en invullen rond het getal 9.

Eenvoudig rekenraadsel en gemakkelijke sommen om af te maken.

Hier zijn eenvoudige tekstopgaven op te lossen. Het rekenkundige begrip wordt echter toch getraind.

Eenvoudige tekstopgaven in het getallengebied tot 20.

Dit werkblad biedt eerste eenvoudige tekstopgaven in het getallengebied 20.

De eenvoudige tekstopgaven zijn al voor kleuters geschikt!

Eenvoudige tekstopgaven in het getallengebied tot 20.

De leerlingen leren wat tientallen en eenheden zijn in het getallengebied 20. De visuele voorstelling helpt bij het uitwerken van de getallenwaarde.

Los eenvoudige opgaven met tientallen en eenheden op.

De leerlingen leren de tientallen en eenheden in het getallengebied 20 kennen. Het leggen van de kaartjes helpt de leerlingen hierbij.

Los de tafels van vermenigvuldiging op.

Werkblad past bij de volgende producten

De kleine babyvissen hebben hun moeder verloren. Met behulp van eenvoudige sommen, kun je hen heel eenvoudig helpen om hun moeder terug te vinden.

← Stap terug